WSZYSTKIE ŚMIECI NASZE SĄ!

Akcja „Sprzątania świata” jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem kalendarza działań w wielu szkołach. W całej Polsce w akcji corocznie uczestniczy 1,5 – 2 miliony osób, a na całym świecie około 40 milionów. 16 września jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rączkach przyłączyli się do tej akcji.

Skip to content