Rodzice w szkole

Skład rady rodziców 

 Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca – Halina Jabłońska;

Z-ca Przewodniczącej – Grzegorz Geszczyński;

Sekretarz – Marta Kurpiewska;

Skarbnik – Honorata Chalińska.

Pozostali członkowie:

Małgorzata Draszek,
Sylwia Głowacka,
Ilona Just,
Agnieszka Mówińska,
Sylwia Olszewska,
Barbara Teodorczuk.


Regulamin Rady Rodziców 

Skip to content