Rodzice w szkole

Skład rady rodziców 

 Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24

Przewodnicząca – Izabela Jezierska;

Z-ca Przewodniczącej – Ilona Just;

Sekretarz – Małgorzata Roska ;

Skarbnik – Jowita Sławińska .

Pozostali członkowie:

Sylwia Korzeniecka

Iwona Kurkiewicz

Teresa Piechocińska

Arleta Olszewska

Honorata Chalińska

Malwina Chalińska


Regulamin Rady Rodziców 

Skip to content