Dyrektor Szkoły

mgr Marek Skwarski

Grono pedagogiczne naszej szkoły:

 • mgr Bartkowska Danuta
  – wychowanie fizyczne,
  – muzyka,
  plastyka;
 • mgr Ciołek Iwona 
  edukacja wczesnoszkolna w kl. III,
  – logopedia,
  – Opiekun SKO,
  – Lider WDN;
 • mgr Jeżewska Marzena
  – przyroda,
  – biologia,
  – chemia,
  – geografia,
  – biblioteka;
 • mgr Majewski Dariusz
  – fizyka,
  – informatyka;
 • mgr Orszulak Ryszard 
  język polski,
 • mgr Pasymowski Arkadiusz
  edukacja dla bezpieczeństwa,
  technika;
 • ks. Rutkowski Andrzej 
  – religia;
 • mgr Rzemek Mariola 
  – język polski,
  – edukacja przedszkolna w oddziale „zerowym”,
  – logopedia;
 • mgr Sienkiewicz Kamil
  – społeczny zastępca dyrektora,
  – matematyka,
  – język angielski,
  – technika,
  – administrator szkolnej strony www;
 • mgr Sobotka Anna
  edukacja przedszkolna oddział „3/4-latków”,
  Pedagog;
 • mgr Sikorski Sebastian
  – historia,
  WOS;
 • mgr Typiak Anna
  edukacja wczesnoszkolna w kl. I,
  WDŻwR,
  terapia pedagogiczna,
  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • mgr Uss Justyna
  matematyka,
  – zajęcia rewalidacyjne;
 • mgr Zdunek Katarzyna
  – edukacja wczesnoszkolna w kl. II,
  – informatyka;
 • mgr Panasiuk Ewelina
  język mniejszości narodowej
  – język niemiecki,
  – opiekun SU;
 • mgr Ziółkowska Nina
  wychowanie fizyczne,
  – doradztwo zawodowe,
  – zajęcia rewalidacyjne.

Wychowawcy:

Klasa Wychowawca
3/4 latki mgr Anna Sobotka
0 mgr Agata Pawlaczyk
1 mgr Iwona Ciołek
2 mgr Anna Typiak
3 mgr Katarzyna Zdunek
4 mgr Ewelina Panasiuk
5 mgr Nina Ziółkowska
6 mgr Danuta Bartkowska
7 mgr Marzena Jeżewska
8 mgr Kamil Sienkiewicz

Skip to content