Historia szkoły

GARŚĆ WIEDZY O NAS

SzkołaSzkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach istnieje od 1946 roku. W 1996 roku obchodziła 50 – lecie swojego istnienia. Podczas tego uroczystego wydarzenia placówka otrzymała imię swojego Patrona oraz sztandar. W 2006 roku po raz 60 zabrzmiał w jej murach dzwonek. Od 67 lat placówka pełni swą edukacyjno-wychowawczą rolę. W tej chwili na zajęcia w klasach 1-6 i w dwóch oddziałach przedszkolnych uczęszcza 103 dzieci z: Rączek, Januszkowa, Załusek, Frąknowa, Mogiłowa, Michałek i kolonii Szkotowo, z dwóch gmin – Nidzicy i Kozłowa. Uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka angielskiego, a także języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. Szkoła ze względu na swoją specyfikę oraz możliwości lokalowe pracuje w systemie dwuzmianowym. Kadra pedagogiczna to w chwili obecnej 14 nauczycieli. Wszyscy, z wyjatkiem jednego pedagoga posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Siedmioro z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, jedna nauczycielka – stopień mianowanego, pięć – stopień kontraktowego.
Szkoła realizuje hasło otwartości i przyjaźni tak wobec wszystkich uczniów, jak i członków lokalnej społeczności, w której istnieje już 66 lat.

Szkoła na swoje potrzeby edukacyjno – wychowawcze posiada 4 izby lekcyjne, izbę do zajęć edukacji przedszkolnej, świetlicę, bibliotekę i pracownię komputerową – dobrze wyposażoną w komputery i stały dostęp do Internetu oraz pełno wymiarowe boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki.

W szkole prężnie działają:

  • Samorząd Uczniowski, organizujący imprezy, uroczystości i całe, pozalekcyjne życie szkoły.
  • Szkolna Kasa Oszczędności, promująca wśród uczniów idee oszczędzania, szeroko propagująca wiedzę ekonomiczną, organizująca liczne loterie i kiermasze uatrakcyjniające imprezy i szkolne uroczystości.
  • Szkolne Koło PCK – od pierwszej pomocy przedmedycznej, po promocję zdrowia i aktywnego stylu życia.

A w roku szkolnym 2016/2017 oferujemy szereg kół zainteresowań, m.in. UKS, koło plastyczne, koło fotograficzne, koło webmasterskie, czy też koło języka angielskiego – więcej o zajęciach dodatkowych w zakładce – zajęcia dodatkowe.

Za swoją działalność organizacje te były wielokrotnie nagradzane i dotowane przez fundacje i stowarzyszenia, m. in.:
– gazeta NASZE ECHO, 3 razy otrzymała na swoją działalność dotację z Nidzickiego Funduszu Lokalnego;

Ekozespoły, 3 – krotnie nagrodzone nagrodą główną w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Olsztyńskie Centrum – Edukacji Ekologicznej, srebrną statuetką „Przyjaciel Ziemi” oraz, co należy zaznaczyć z dumą – wyróżnione III nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Program Ekozespołów w mojej szkole”;

UKS Promyk – wielokrotnie piłkarze tego klubu zdobywali mistrzostwo szkół wiejskich w piłkarskiej gminnej lidze żaków LZS;

– Szkolny Klub Integracji Europejskiej, którego członkowie corocznie zajmowali wysokie lokaty w powiatowym konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej;

Klub Miłośników Historii i Kultury Warmii i Mazur i Koło Miłośników Roweru „KoMaR” otrzymały w latach 2005 i 2006 granty z Nidzickiego Funduszu Lokalnego w ramach progamów „Działaj Lokalnie 4 i 5”.

W 2000 roku szkoła otrzymała grant z Fundacji im. St. Batorego za projekt „Szkoła po lekcjach”, a w 2001 – z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej na realizację przedsięwzięcia po hasłem „Lokalne Centrum Edukacji Kulturalnej LuCEK”. W realizacji tego projektu, którego nadrzędnym celem była edukacja kulturalna społeczności lokalnej uczestniczyły wszystkie działające w szkole organizacje i zespoły.
W roku 2004 wspólnie ze Szkołą Podstawową w Łynie placówka uczestniczyła w realizacji projektu edukacyjnego „SZPILKA, czyli Szkolny Program Integracji Lokalnej”, pilotowanego przez MENiS. Dzięki wspólnym działaniom plastycznym, dziennikarskim i sportowym nawiązana została ściślejsza współpracy pomiędzy społecznościami obu szkół, uczestnikami zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy oraz redakcjami „Naszej Gazety Nidzickiej” i „Gazety Olsztyńskiej”.

Skip to content