Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2018/2019

Informacja zostanie zamieszczona we wrześniu.

rok szkolny 2017/2018

Rada Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący/Przewodnicząca Rady SU  Maja Geszczyńska
Wice-Przewodniczący/Przewodnicząca Rady SU  Aleksandra Golubska
Sekretarz  Rady SU  Roksana Głowacka
Skarbnik Rady SU  Karolina Sierdzińska
Pozostali członkowie Rady SU
Hubert Olszewski  Kinga Rzeszotko
Konrad Ferszt  Mateusz Pyszko
Paweł Sierdziński  Zuzanna Brudzińska
Skip to content