Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

Opiekunem SU w Rączkach w obecnym roku szkolnym jest Pani Ewelina Panasiuk

rok szkolny 2021/2022

Rada Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący/Przewodnicząca Rady SU  Hanna Uss
Wice-Przewodniczący/Przewodnicząca Rady SU  Julia Woźniak
Sekretarz  Rady SU  Wiktoria Olszewska
Skarbnik Rady SU Lena Piechocińska
Pozostali członkowie Rady SU
Patrycja Kosiorek Nikola Pyszko
Zofia Mówińska Filip Machnowski
Dawid Mówinski Sandra Machnowska
Skip to content