UCZNIOWIE KLASY 4! UWAGA! OGŁOSZENIE!

Od października specjalnie dla Was będą odbywały się konsultacje z matematyki!
Zapraszamy w każdy wtorek i czwartek na długiej przerwie o 11.05 do sali numer 7.
Drodzy uczniowie!
Najczęściej trudności z matematyką nie wynikają z braku zdolności matematycznych, ale z braku zrozumienia zadań, czyli słabo rozwiniętego myślenia logicznego i wnioskowania.
Konsultacje przewidziane są również dla uczniów zdolnych, dzięki dodatkowym zajęciom nauczycie się logicznego, krytycznego myślenia, wyciągania wniosków, stawiania hipotez, zadawania pytań, uzasadniania, dowodzenia, szukania rozwiązań problemów pracowitości, wytrwałości, dokładności, sumienności i cierpliwości.
ZAPRASZAMY!
Drodzy Rodzice!
Zachęcajcie swoje dzieci to udziału w konsultacjach, które pomogą im się rozwinąć w zakresie matematyki. Kłopoty z matematyką biorą się w dużym stopniu z lęku. Niezależnie od Waszych doświadczeń szkolnych możecie zachęcać dziecko do zainteresowania się matematyką. Uświadomcie swoim dzieciom jak znajomość matematyki może mu pomóc w przyszłości.

Dodaj komentarz

Skip to content