EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2023

Nauczyciele języków obcych: Pani Ewelina Panasiuk oraz Pan Kamil Sienkiewicz stworzyli w murach szkoły prawdziwie międzynarodową atmosferę, tworząc wystrój w holu głównym naszej szkoły. Plakaty na temat Niemiec oraz Wielkiej Brytanii sprawiły, że na chwilę podróżowaliśmy w inne miejsce. To wszystko po to, aby przybliżyć innym uczniom i nauczycielom kulturę Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego rozwiązywane były quizy językowe, sprawdzające wiedzę o krajach niemiecko- oraz angielskojęzycznych.
Głównym założeniem organizowanego w dniu 26 września w naszej szkole Europejskiego Dnia Języków Obcych jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować.

Dodaj komentarz

Skip to content