Literki w Akcji

Klasa I rozpoczęła udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym Literki w akcji. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności czytania i pisania poprzez różnorodne aktywności i interaktywne zadania. Stymulowanie kreatywności i wyobraźni; poprzez zadania plastyczne, techniczne, gry i zabawy, zachęcenia uczniów do twórczego myślenia i eksploarowania różnych aspektów liter. Integracja działań edukacyjnych. Rozwijania umiejętności społecznych: Umożliwianie uczniom pracy w grupach, wymiana pomysłów oraz wzajemnej współpracy podczas różnych zadań i zabaw.


Dodaj komentarz

Skip to content