Dzieci 5,6 letnie ze starszej grupy przedszkolnej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 dołączyły do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”!

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni

jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością

Cele szczegółowe:

– upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

– kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych

– wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)

– rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

– kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych

– przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi,

którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy

– popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem

– uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków

– współpraca z rodzicami, włączenie ich do aktywnych działań na rzecz placówki

Skip to content