Uniwersytet Dzieci w klasie VI

Coraz więcej mówimy dziś o emocjach i ich znaczeniu dla naszego dobrostanu. Kryzys zdrowia psychicznego wśród nastolatków jest dowodem na to, że najwyższy czas, by zająć się naszym wnętrzem. Bo przecież zarządzania swoimi emocjami można się nauczyć – w domu i w szkole! Idąc za tą myślą, klasa VI wraz z Panią Niną Ziółkowską realizować będzie w roku szkolnym 2023/2024 projekt UNIWERSYTET DZIECI W KLASIE, PT. „JA W ŚWIECIE EMOCJI”. Dzięki niemu uczniowie będą rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne ,wzmocnią samoświadomość, kreatywne i innowacyjne myślenie, empatię oraz umiejętność pracy w grupie. Ponadto będą rozwijać postawę przedsiębiorczą oraz wrażliwość na różne obszary życia społecznego. Nauczą się także rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi. Dzięki tym umiejętnościom będą mogli między innymi lepiej zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową.

Dodaj komentarz

Skip to content