UCZNIOWIE KLASY 8 WRAZ Z RODZICAMI ROZWIĄZUJĄ ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE UCZNIÓW DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Dnia 18.10.2021r. wychowawczyni klasy 8 Pani Ewleina Panasiuk zorganizowała nietypowe zebranie z rodzicami uczniów klasy 8. Rodzice przybyli na zebranie ze swoimi dziećmi. Dlaczego? By pod okiem nauczycieli: języka polskiego Pani Marioli Rzemek, matematyki Pani Justyny Uss, języka angielskiego Pana Kamila Sienkiewicza oraz języka niemieckiego Pani Eweliny Panasiuk rozwiązywać zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Zadania przygotowane przez nauczycieli weryfikowały wiedzę uczniów z różnych obszarów i pozwoliły sprawdzić, jak uczniowie radzą sobie z przygotowanym zadaniami.

To było bardzo ciekawe doświadczenie zarówno dla rodziców jak i uczniów. Rodzice podczas spotkania mogli zweryfikować, jak mogą pomóc swoim dzieciom, aby osiągnęły wysokie wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty w maju 2022r.

Skip to content