„Sprzątanie świata” 2021

W poniedziałek, 4 października 2021 roku, wzorem lat ubiegłych
nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”.
Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji
śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz
ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w
teren. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren
wokół szkoły.
Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą
dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.
Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

Skip to content