PoczytajMy- edukacja czytelnicza w zerówce

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju oraz poznawania świata. Najważniejszym narzędziem poznawczym warunkującym funkcjonowanie w społeczeństwie jest język. Dlatego edukacja czytelnicza jest tak ważna od najmłodszych lat. Wprowadzając akcje czytelnicze do naszego przedszkola chcemy rozbudzić u dzieci ciekawość świata, pomóc w opanowaniu ojczystego języka, rozwijać słownictwo i umiejętność wypowiadania się, rozwijać wyobraźnię, ćwiczyć koncentrację i umiejętność słuchania. W starszej grupie przedszkolnej rozpoczęła się akcja PoczytajMy, w której starsi uczniowie czytają przedszkolakom wybrane utwory literatury dziecięcej. Zerówkowicze z dużym zainteresowaniem słuchają utworów, odpowiadają na pytania, oglądają ilustracje i już nie mogą doczekać się kolejnego dnia, podczas którego wysłuchają kolejnego utworu.

Skip to content