SKO – rozstrzygnięcie konkursu, laureaci konkursu

W październiku SKO ogłosiła konkurs plastyczno-technicznym – „Logo SKO” –projekt. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie własnoręcznie projektu logo SKO naszej szkoły. Pracę uczniowie mogli wykonać w formie rysunku lub pracy przestrzennej – znaczek z logo SKO. Logo – znaczek SKO mógł zawierać wymyśloną fantastyczną postać, która byłaby symbolem SKO. Technika pracy była dowolna. Warunkiem oceny pracy było to, że musiała być samodzielnie wykonana przez ucznia. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Prace uczestników oceniało jury w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III i uczniowie klas IV – VIII.

dav

dav

dav
Prace uczestnicy mogli dostarczać opiekunowi SKO – Iwonie Ciołek do 15 listopada 2021 r.
Otrzymaliśmy ciekawe i pomysłowe prace.
W kategorii klas I-III zwyciężył uczeń klasy 1 – Alan Pleńkowski. Serdecznie gratuluję!
A oto miejsca laureatów w kategorii klas I-III:
I miejsce – Alan Pleńkowski
II miejsce – Daniel Szulc (uczeń klasy II)
III miejsce – Władysław Teodorczuk i Oliwier Luka (uczniowie klasy II)
Wyróżnienie – Lena Wizła i Maria Wróbel (uczennice klasy III)
W kategorii klas IV-VIII wyróżniono prace Zofii Mówińskiej i Nikoli Pyszko – uczennic klasy VI.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.
Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w konkursie i zachęcam do udziału w kolejnych.
opiekun SKO – Iwona Ciołek

Skip to content