PAPIER CZERPANY -TO PROSTE!!

Co to jest papier czerpany? Jak go stworzyć w zaciszu domowym? Na te pytania mogą odpowiedzieć uczniowie klasy 5 naszej szkoły.
Podczas lekcji techniki uczniowie klasy 5 zapoznali się z historią papieru, uświadomili sobie znaczenie segregacji odpadów, a przede wszystkim zapoznali się jak wykonać papier czerpany samodzielnie.
Po solidnym zapoznaniu się z tematem, uczniowie dzieląc się na grupy postanowili stworzyć samodzielnie papier czerpany w swoim domu i zaprezentować wykonany papier na kolejnych zajęciach.
Celem stworzenia samodzielnie papieru czerpanego w domu było kształtowanie wśród uczniów umiejętności takich jak: formułowanie wniosków opartych na obserwacjach empirycznych, uczenie się, jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy.
Uczniowie mieli świetną zabawę, a cele postawione przez nauczyciela techniki zostały osiągnięte przez: działanie, dziecięce eksperymentowanie, doświadczanie wszelkimi zmysłami, świadome i aktywne uczestniczenie w procesie uczenia się poprzez kreatywność i emocjonalne zaangażowanie uczniów.

Skip to content