INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach informuje, że od poniedziałku 26.10.2020r. uczniowie klas 4-8 rozpoczynają naukę w formie zdalnej. Nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem platformy Teams. Każdy uczeń otrzymał w zeszłym tygodniu login i hasło. Uczniowie zostali przeszkoleni z obsługi programu. W razie problemów na szkolnej stronie internetowej jest zakładka „Oficce 365” ze szczegółowym opisem pracy w Teams.  Bardzo proszę o sprawdzenie czy uczniowie mogą się zalogować bez problemów. Jeśli będą trudności, proszę do poniedziałku poinformować wychowawcę klasy.

Pracujemy zgodnie z planem lekcji od godz 7.30, w czasie rzeczywistym. Obecność będzie sprawdzana na każdych zajęciach i zaznaczana w  Librusie. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Skip to content