Inauguracja roku szkolnego 2023-2024

W dniu 04.09.2023r. o godzinie 9.00 w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek symbolizujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Na uroczystym apelu powitani zostali uczennice i uczniowie, rodzice naszych wychowanków oraz cała społeczność szkolna.
Przydzielając wychowawstwa na nowy rok szkolny dyrektor przywitał i przedstawił nowych nauczycieli, którzy uczyć będą w naszej szkole.
Po apelu wychowawcy udali się ze swoimi klasami i przybyłymi rodzicami do swoich klas.
W klasach nastąpiło przywitanie, przedstawienie planu lekcji, wychowawcy przypomnieli uczennicom oraz uczniom o ich prawach i obowiązkach, wypożyczaniu podręczników z biblioteki szkolnej. Nieodłącznym elementem spotkania były informacje o bezpiecznym podróżowaniu do szkoły i ze szkoły do domu.

Dodaj komentarz

Skip to content