I WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU NIEMIECKIM! – rozstrzygnięty

W tym roku po raz pierwszy odbył się  w naszej szkole  konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową z życzeniami w j. niemieckim. 

Celem konkursu było:
–   uczczenie Dnia Świętego Walentego,
–   kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku niemieckim. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym.
–rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów.

KONKURS BYŁ  PODZIELONY  NA KATEGORIE WIEKOWE:
 
KLASY I – III

Wykonanie dowolną techniką kartki walentynkowej i wpisanie w nią jak najwięcej słówek w języku niemieckim  kojarzących się z dniem zakochanych.

KLASY IV – VI
Wykonanie  dowolną techniką kartki walentynkowej i wpisanie w nią  wiersza w języku niemieckim (najlepiej swojego autorstwa).

Przy ocenie prac konkursowych było brane pod uwagę:
a) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym w j. niemieckim,
b) estetyka wykonania kartki,
c) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
W jury zasiedli:
 Ewelina Panasiuk (Nauczyciel Języka Mniejszości Narodowej-Języka Niemieckiego)
 Danuta Bartkowska ( Nauczyciel Plastyki, Muzyki, Wychowania Fizycznego)

Zwycięzcami konkursu zostali:

W kategorii wiekowej klas I-III

Zwycięzcą został uczeń klasy II –  BŁAŻEJ JUST
Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy I – OLIWIER OLSZEWSKI

W kategorii wiekowej klas IV-VIII

Zwycięzcą został uczeń klasy VII – TOBIASZ WRÓBEL
Wyróżnienie otrzymała uczennica  klasy IV – LENA PIECHOCIŃSKA.

GRATULUJĘ ZWYCIĘZCOM!!!!

ORGANIZATOR KONKURSU:
Ewelina Panasiuk
Nauczyciel Języka Mniejszości Narodowej – Języka Niemieckiego

Skip to content