Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego
  mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz
  ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcjędotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące
  higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych
  i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola
  nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu
  z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • odwołaj lub nie organizuj wycieczek do krajów,
  w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia,
  że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy
  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
  Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane
  na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń
na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj
o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Skip to content