„ACTIVE KIDS czyli język angielski na zajęciach wychowania fizycznego” od dziś w naszej szkole

Podczas innowacyjnych lekcji wf uczniowie będą mieli możliwość wykazania się umiejętnościami ruchowymi, jak również wiedzą z zakresu języka angielskiego w dziedzinie rekreacji, sportu i edukacji zdrowotnej. CELEM zajęć jest uświadomienie potrzeby posługiwania się językiem angielskim w różnych dziedzinach życia. Uczniowie zmotywowani w ten sposób do używania języka angielskiego w sytuacjach zabawy, współzawodnictwa sportowego, w sali gimnastycznej, korytarzu lub na boisku szkolnym, zaczynają kojarzyć nabywanie języka i wykorzystanie swoich umiejętności z realnym życiem. Za nami pierwsza lekcja zakończona sukcesem😊

Skip to content