Zebranie z rodzicami – relacja

Podczas listopadowego spotkania z rodzicami na spotkaniu ogólnym głos zabrał dyrektor szkoły p. Marek Skwarski, który powitał zgromadzonych rodziców i zaprezentował przebieg spotkania.

Pierwsza część spotkania miała charakter informacyjny, podczas której nasza szkolna higienistka p. Wioletta Pargulska uwrażliwiła rodziców w zakresie zdrowia i higieny osobistej dzieci jak również dorosłych.

W drugiej części pani pedagog omówiła prawa i obowiązki jakie spoczywają na rodzicach, dzieciach, nauczycielach i dyrekcji. W tej części podkreślona została rola rodziców w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Nieodłącznym elementem procesu jakim jest nauczanie jest współpraca na lini rodzic-uczeń-nauczyciel. Rodzice zostali zachęceni do włączania się w życie szkolne, w procesy pedagogiczno-wychowawcze i rozwojowe swoich pociech.

Po części ogólnej rodzice udali się do klas, gdzie czekali na nich wychowawcy. Wychowawcy przedstawili rodzicom sytuacje ogólne w klasie, jak również odbyły się rozmowy indywidualne. Rodzicom zostały również przekazane bieżące oceny ich dzieci.

Skip to content