Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – szkolenie uczniów klasy IV oraz VIII

W ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania fizycznego uczniowie klas IV oraz VIII przypomnieli sobie zagadnienia związane z bezpieczeństwem, oraz procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Po części teoretycznej na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa poprowadzonej w klasie VIII przez Panią Ewelinę Panasiuk nadszedł czas na praktykę. Uczniowie poznali numery telefonów ratunkowych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką (trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy).

Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczycielki wychowania fizycznego Pani Danuty Bartkowskiej mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz resuscytację na fantomach, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej.

Organizacja takich zajęć miała na celu utrwalenie wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw, a także zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi.

Skip to content