Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich na zakup komputerów

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparciem mogą być objęci zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Wniosek o pozyskanie środków na zakup komputerów będzie składany na podstawie złożonych oświadczeń (załączniki). Te, w przypadku uczniów szkół podstawowych należy składać w szkołach, w których dzieci się uczą, a przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy (parter) w terminie do 22 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu). Do oświadczeń należy również dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty są do pobrania na stronie:

Skip to content