Uzależenienia

„Świadome dziecko- bezpieczniejsze dziecko”

W dniu 11 grudnia 2018 r. dla wszystkich dzieci naszej placówki zorganizowane zostały  zajęcia w ramach realizacji działania „Profilaktyka rówieśnicza”.

Zajęcia otwarto przedstawieniem o tematyce profilaktycznej pt. „Sąd nad NDAP” 
w wykonaniu  uczniów klas VII i VIII.  Tytułowy NDAP (czyli  narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy) został poddany  ocenie sądu jako źródło szeregu dramatów  w życiu człowieka, czego finałem jest wyrok sądu w postaci skazania NDAPa na likwidację.

Przedstawienie było prologiem do świadomego zdefiniowania przez dzieci pojęcia bezpieczeństwa.  Uczniowie metodą „burzy  mózgów” szukali odpowiedzi na pytania: „Co to jest niebezpieczeństwo?”, „Jakie znasz niebezpieczeństwa?”, „Gdzie spotkasz niebezpieczeństwo?”.   

Kolejnym  etapem zajęć było wysłuchanie  opowiadania pt. „Łucja”, którego bohaterka jest ofiarą w cyberprzestrzeni. Celem opowiadania było uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie czyhają na nie w Internecie oraz odpowiedzialności za wszystko co „wrzucamy” do sieci.

Zajęcia zakończyły się wręczeniem nagród laureatom szkolnej edycji gminnego konkursu pt. „Zaprojektuj swoje życie wolne od używek”.

Mamy  nadzieję, że hasło „RAZEM BEZPIECZNIEJ” stanie się niezaprzeczalnym faktem.

                                                                                                  Anna Sobotka – pedagog szkolny

Skip to content