Udział zerówki w 5 edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Dzieci Programują – PogłówkujMY

Dzieci z zerówki wzięły udział w wiosennej edycji programu PogłówkujMY. Celem projektu jest:
– rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań dzieci;
– rozwijanie pamięci, kreatywności oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania;
– wdrażanie uczniów do analizowania sytuacji problemowych;
– wyrabianie umiejętności koncentracji;
– rozwijanie umiejętności przewidywania i planowania, wyciągania wniosków;
– wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu;
– rozwijanie umiejętność twórczej współpracy w zespole i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach;
Przedszkolaki w kwietniu oraz maju z dużym zaangażowaniem wykonywały proponowane zestawy zadań, które zostały nagrodzone certyfikatem.

Dodaj komentarz

Skip to content