Szkolny Konkurs Ekologiczny

19 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było: kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska i ekologii przyrody, propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi oraz wspólna zabawa. Zadaniem uczestników konkursu było min. wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących globalnych zagrożeń Ziemi, rozpoznawanie roślin i zwierząt chronionych w Polsce, znaków ekologicznych umieszczanych na produktach, segregacja śmieci do właściwych pojemników, znajomość form ochrony przyrody z uwzględnieniem terenów najbliższej okolicy. W efekcie zmagań konkursowych wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Maja Geszczyńska klasa VI

II miejsce – Zuzanna Brudzińska klasa VI

III miejsce – Dominika Rak klasa IV

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY

MARZENA JEŻEWSKA

Skip to content