Sprzątanie Świata

Jak co roku we wrześniu organizujemy w naszej szkole akcję Sprzątania Świata mającą na celu uczulić młode pokolenia na szczególny charakter naszej planety, jak również zadbać o to by ziemia była czysta i wolna od zanieczyszczeń.

Pragniemy uwrażliwiać młodzież na problem zanieczyszczenia naszej planety poprzez zwracanie uwagi na nasze własne podwórko jakim są tereny wokół naszej szkoły. Działania te pokazują, że pomimo corocznej akcji Sprzątania Świata, zawsze mamy co robić, a właściwie to co zbierać.

Uczymy się dbać o nasze zielone serce, o przyrodę i wspomagamy ją w dalszym rozwoju, właśnie poprzez to, że uwalniamy pobliskie tereny od zanieczyszczeń.

W rękawiczkach z workami w dłoni ruszyliśmy pozbierać to co inni przez przypadek zostawili po sobie.

Żyj zdrowo nasze kochana planeto!

Mimo zimnej już pogody
weźmy wiadra ciepłej wody;
mopy, szczotki i sprzątajmy
a do świąt z tym; nie czekajmy.

Weźmy worki; te gotowe
zbierzmy wokół śmieci nowe,
wszystkie stare, porzucone
z naszej Ziemi zagraconej.

Drogi, pola, zagajniki;
uwolnijmy więc od śmieci,
a dokładnie je zbierając
w worki EKO segregując.

Ten krajobraz wysprzątany;
słońce blaskiem wnet rozświetli,
aż rozbłyśnie kolorami;
już jesiennych barw paleta;
wszak to dni „Sprzątania Świata”.

Wiersz p. Małgorzaty Paprockiej

Skip to content