SPRAWOZDANIE Z AKCJI „GÓRA GROSZA”

W dniach od 1 listopada 2023 r. do 29 lutego2024 r.nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” – wielkiej zbiórki monet.Akcję już po raz XXIV zorganizowało Towarzystwo „Nasz Dom”, które zebrane środki przeznacza na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.Do tej pory we wszystkich edycjach udało się towarzystwu zebrać ponad
48 000 000 zł!Towarzystwo„Nasz Dom” udziela także wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda moneta przekazana na Górę Grosza, zasila konto niezbędne do znalezienia dzieciom bezpiecznego miejsca, pomocy w codziennej nauce, rozwijania pasji i talentów, rehabilitacji i usamodzielnienia się.Jest to akcja o charakterze dobroczynnym. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.Głównym obszarem wsparcia zaś jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej,
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia,
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzin.
Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni i chętnie przyłączyli się do tej akcji.Uczniowie klasy IV zbiórkę pieniędzy połączyli z nauką matematyki. Dzięki zaangażowaniu uczniowiemogli pomóc swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich zebranych monet jedno-, dwu- i pięciogroszowych, a także pakowanie i odpowiednie opisanie każdego pudełka.A było co liczyć – 19 kg i 45 dag zebranych monet.
W tym roku udało nam się zebrać monety o nominałach:
1 gr- 4530 szt. – 45,30 zł – 7kg 85 dag
2gr- 3005 szt. – 60, 10 zł – 6 kg 95 dag
5 gr- 1786 szt. – 89,30 zł –4 kg 65 dag
W tym roku uczniowie zebrali monety na łączną sumę 194,70 zł (waga monet to -19 kg 45 dag). Zebrane środki zostały następnie przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez organizatora.Przekazanie zgromadzonych pieniędzy trwało zaś do 31 marca 2024 r.
Uczniowie przyłączając się do akcji mogliwesprzeć jednego ze swoich rówieśników, który potrzebuje pomocy. Udział w akcji zwrócił uwagę uczniów na fakt, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować przedsięwzięcia i marzenia dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Nasi uczniowie oraz ich rodziny pokazali, że mają „wielkie serca” i chętnie wspomagają potrzebujących.Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu uczniów mogliśmy pomóc innym i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji za rok!!!

Bardzo dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie, włożony trud i przekazany każdy grosik!

dav

dav
dav
dav
dav

Dodaj komentarz

Skip to content