Spotkanie z pielęgniarką szkolną

W związku z potrzebą wzmożonej profilaktyki grypy podjęto w naszej szkole działania  mające  na celu uświadomienie uczniom skali zagrożeń wynikających z szerzenia się wirusa grypy i konieczności stosowania wybranych metod w celu uchronienia się przed zakażeniem.

Pani Wioletta pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę z uczniami na temat objawów grypy i sposobów postępowania w przypadku zachorowania. Pielęgniarka przekazała również zalecenia dotyczące stylu życia wpływającego na umacnianie zdrowia i przypomniała o podstawowych zasadach higieny.

Dyrektor szkoły, w związku z pojawieniem się zagrożenia zarażeniem koronawirusem, przeprowadził rozmowę z uczniami szkoły na temat profilaktyki zdrowotnej.

Skip to content