Ślubowanie uczniów klasy 1 -2022

Ślubowanie klasypierwszej to niezwykła uroczystość szkolna. Pierwszoklasiści oczekiwali na nią z wielką radością.Było to wielkie przeżycie nie tylko dla nich, ale również dla ich rodziców i nauczycieli. Dzieci przygotowywały się do tej uroczystości już od dłuższego czasu. W ten wspaniały dzień przyszły do szkoły w odświętnych, pięknych strojach, z uśmiechem na twarzy i radością w sercu. Towarzyszyły im dobre słowa i obecność tych, którzy znaczą w ich życiu tak wiele – rodziców. Na początku uroczystości zostały serdecznie powitane przez starszą koleżankę z klasy VIII, przez dyrektora szkołyp. Marka Skwarskiego, wychowawczynię p. Iwonę Ciołek,nauczycieli, rodziców, uczniów klasy drugiej i trzeciej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Na sztandar szkolny i wobec wszystkich zebranych, pierwszacy złożyli uroczyste ślubowanie.Na długo zapadną dzieciom słowa wypowiedziane podczas ślubowania. A mianowicie, by:uczyły się pilnie i chętnie, szanowały pracę swoją i innych, dbały o dobre imię szkoły i klasy!!!Akt ślubowania złożyli także rodzice pierwszaków. W słowach złożonej chórem przysięgi, rodzice poproszeni zostali, by: zawsze wspierali dzieci, szukali w nich to co dobre, słuchali ich uważnie i znaleźli dla nich czas.
Następnie dyrektor szkoły symbolicznym, ołówkiem dokonał aktu pasowania. Od tej chwili dzieci stały się prawnymi uczniami i zostały przyjętew poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach.Na pamiątkę uroczystości uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i birety, jako dowód przynależności do społeczności szkolnej.
Po oficjalnej części nadszedł czas na część artystyczną. Uczniowie klasy II powitali młodszych kolegów bardzo serdecznie w wypowiedzianych słowach i piosenkach. Następnie uczniowie klasy I zaprezentowali, jak potrafią występować wczoraj jeszcze przedszkolaki, a dzisiaj już pierwszaki.Przedstawili i wykazali się wiedzą. Wiedzą: kim są i w jakim kraju mieszkają, jak należy zachować się podczas przechodzenia przez jezdnię,jak należy zachowywać się na lekcji oraz znają magiczne słowa (proszę, dziękuję, przepraszam).Nasi najmłodsi dali dowód na to, że zasłużyli, by przyjąć ich do braci uczniowskiej. Swój występ uświetnili piosenkami oraz pięknie zatańczonym Menuetem.
Po występie wszyscy zebrani goście zgodnie stwierdzili, że pierwszacy zasłużyli, żeby zostać uczniami.
Rodzice i starsi koledzy z klasy II przygotowali dla pierwszoklasistów upominki.
Na zakończenie uroczystości wychowawczyni klasy złożyła dzieciom i ich rodzicom życzenia. Dzieciom życzyła: by dobrze się uczyli i jak największą samodzielność w życiu zdobyli, aby rodziców i nauczycieli słuchali, a z kolegami ze szkoły wzajemnie się szanowali i w potrzebie wspierali, by w szkole było im miło i żeby pochwał oraz nagród mnóstwo zdobyli. Rodzicom zaś by: bezgranicznie obdarzali swoje dzieci wielkim uczuciem miłości, kochali je (bowiem to one często pokazują nam co w życiu jest naprawdę ważne) i żeby zawsze byliz nich dumni.
Po uroczystości przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz zabawy integracyjne na wesoło i przy muzyce.
Dziękuję wszystkim miłym gościom przybyłym na tę uroczystość: dyrektorowi szkoły p. Markowi Skwarskiemu, dzieciom z oddziałów przedszkolnych, uczniom klasy II, III i ich wychowawczyniom: p. Annie Sobotce, p. Agacie Pawlaczyk, p. Annie Typiak, p. Katarzynie Zdunek.
Serdeczne podziękowania składam rodzicom pierwszaków. Dziękuję za wszelką okazaną pomoc w przygotowaniu uroczystości i wspólna zabawę!

Skip to content