REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNO – PLASTYCZNEGO „Tabliczka mnożenia jest fajna”

Konkurs organizowany w ramach zbliżającego się Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i jest przez nauczycielkę matematyki oraz techniki Panią Ewelinę Panasiuk i skierowany jest do uczniów klas IV – VI.
Cele konkursu:
1. Uatrakcyjnienie nauki tabliczki mnożenia
2. Rozwijanie pojęcia estetyki i kształtowanie zdolności techniczno-plastycznych
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI.
2. Konkurs polega na wykonaniu na lekcji techniki oraz w domu – obrazu (pejzażu, plakatu, rysunku, szkicu) lub projektu trójwymiarowego itp. dowolnego formatu, w dowolnej technice plastycznej (forma płaska, bez elementów sypkich lub forma 3D) zachęcającej do nauki tabliczki mnożenia.
3. Praca może zawierać również hasła, wiersze, rymowanki.
4. Prace należy składać do Pani Eweliny Panasiuk do dnia 07.11.2023r.
5. Komisja konkursowa oceni zgodność pracy z tematyką, pomysłowość i estetykę wykonania.
6. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dodaj komentarz

Skip to content