Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku 2009

Pełna uśmiechów Sala Rycerska nidzickiego zamku w szkolnej dekoracji w dniu 18 czerwca gościła najlepszych uczniów, sportowców z Gminy Nidzica. Za wspaniałe wyniki w nauce, sukcesy na olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe zostali uhonorowani przez Burmistrza Nidzicy Dariusza Szypulskiego. Ponadto z funduszu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów finansowanego przez Urząd Miejski Prymusi roku, Super Talenty otrzymali jednorazowe motywacyjne nagrody pieniężne – stypendia w wysokości 900 złotych.

Aby zostać prymusem średnia ocena na koniec roku szkolnego absolwenta podstawówki lub gimnazjum nie mogła być niższa niż 5,0. Super talent musiał być laureatem konkursów wojewódzkich, krajowych. Organizatorami gali mistrzów nauki i sportu był Urząd Miejski, ZOOKSiT oraz ZS Nr 3, który przygotował program artystyczny.
Wśród nagrodzonych znalazła się trójka naszych uczniów. Tytuł Prymusa Roku 2009 otrzymał Michał Rejner. Tytułem Super Talentu Roku 2009 został uhonorowany Jakub Nidzgorski, zaś tytułem Talentu Roku wyróżniono Joannę Rejner.

Skip to content