Praca z Office 365 wskazówki dla rodziców.

W celu ujednolicenia systemu kształcenia na odległość w naszej Szkole uruchomiliśmy platformę edukacyjną „OFFICE 365 dla Edukacji”, która będzie wykorzystana do zdalnego nauczania i prowadzenia lekcji online.

Każdy uczeń otrzymuje w ramach bezpłatnej usługi wirtualny dysk OneDrive o wystarczającej pojemności do pracy zdalnej i zapisywania przechowywania oraz udostępniania plików. Ta usługa pozwala pracować zdalnie grupom uczniów lub całym klasom w trakcie lekcji z nauczycielem.
Proszę pamiętać że uczniowie mogą pracować na programach w ramach Office 365 tylko i wyłącznie przez przeglądarki internetowe. Programów Office 365 nie instalujemy na domowych komputerach .

Do zdalnej nauki z w ramach tej usługi wykorzystywana będzie aplikacja Teams. Jest to wspólny obszar roboczy widoczny pod postacią czatu dla współpracujących ze sobą uczniów i nauczyciela. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego czatu, Teams nie tylko umożliwia konwersacje, ale wymianę plików. Każdy zespół ma własny połączony notes zajęć w programie OneNote.
Wdrożenie do naszej pracy chmurowej usługi Office 365 jest kolejnym etapem ułatwiającym organizację nauczania na odległość.

Skip to content