Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świętujemy, Freblujemy”, czyli obchodzimy urodziny F. Froebla

W kwietniu dzieci 5-, 6-letnie wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Świętujemy, Freblujemy”, czyli obchodzimy urodziny F.Froebla. Zadaniem dzieci było realizowanie określonych przez organizatora zabaw i aktywności rozwijających dziecięcą wyobraznię i kreatywność, a wszystko to w oparciu o pedagogikę F. Froebla. W dobie wszechobecnych mediów elektronicznych metodyka Friedricha Froebla, pedagoga, twórcy teorii wychowania przedszkolnego i kreatora edukacji progresywistycznej, może stanowić wartościową alternatywę w procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przede wszystkim dlatego, że edukacja w duchu froeblowskim przybliża dzieci do świata przyrody i wychodzi naprzeciw ich naturalnym potrzebom doświadczania, eksplorowania, eksperymentowania i odkrywania. Stawia na samodzielność w działaniu i wskazuje, że nie należy stale i w sposób ciągły organizować dziecku aktywności, ale pozwolić mu także na spontaniczną i naturalną aktywność.
W ramach podziękowania dzieci oraz placówka zostały nagrodzone dyplomami oraz podziękowaniami.
Cele projektu:
– stwarzanie okazji do integrowania i wymiany doświadczeń między nauczycielami wychowania przedszkolnego;
– inspirowanie do podejmowania innowacyjnych inicjatyw i metod pracy;
– stwarzanie okazji do rozwijania kreatywności dzieci i nauczycieli;
– stwarzanie okazji do budowania pozytywnej samooceny dzieci i nauczycieli;
– wzbogacanie wiedzy z zakresu nowatorskich metod pracy pedagogicznej;
– rozwijanie zainteresowania pedagogiką F.Froebla.

Skip to content