Młodzi badacze przyrody

Zajęcia w ramach koła przyrodniczego „Młodzi badacze przyrody” przeznaczone są dla uczniów klas III – VI szczególnie zainteresowanych przyrodą. Mają na celu rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych. Badawczy – laboratoryjny charakter zajęć daje uczniom namiastkę pracy młodego naukowca. Uczniowie mają możliwość odkrywania tajemnic przyrody, łączenia teorii z praktyką wykorzystując do tego obserwacje, doświadczenia oraz udział w zajęciach terenowych. Zajęcia pobudzają aktywność oraz myślenie naukowe. Kształtują właściwe postawy oraz uczą współdziałania w grupie. Program dostosowywany jest do oczekiwań uczniów. Zajęcia odbywają w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdą środę od godz. 14.50-15.35.

Marzena Jeżewska

Młodzi badacze przyrody 2016 - Koło przyrodnicze
Młodzi badacze przyrody 2016 – Koło przyrodnicze
Skip to content