Mleko dla Aleppo

Nasza szkoła pragnie włączyć się w akcję Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które organizuje zbiórkę pieniędzy dla najbardziej potrzebujących w Syryjskim Aleppo.

Syryjskie Aleppo zmaga się dziś z wojną, która niszczy każdy żywy organizm. Ludzie dotknięci wojną żyją poniżej poziomu ubóstwa. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie stara się wyjść z pomocą potrzebującym ofiarom organizując zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym.

Z zakupionych środków stowarzyszenie dostarczać będzie mleko, starając się stworzyć możliwość dożywienia jak największej liczby dzieci poniżej 10. roku życia. Program obejmuje ok. 2850 dzieci. Ok. 2600 dzieci otrzymuje mleko w proszku podają organizatorzy, a dodatkowo ok. 250 najmłodszych otrzymuje specjalne mleko dla noworodków.

Koszt jaki trzeba ponieść, aby zapewnić jednemu dziecku mleko przez cały miesiąc to ok. 7 dolarów ( ok.28.67 zł – przelicznik z dn. 6.03.2017).

Wpłaty można dokonywać na konto Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Konta złotówkowe: ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759 z dopiskiem „Podaruj puszkę mleka

Więcej informacji można uzyskać na stronie stowarzyszenia w zakładce „Mleko dla Aleppo„.

 

W naszej szkole zorganizujemy również akcję promującą przekazywanie datków na ten szczytny cel. Korzystając z okazji możemy promować wśród społeczności szkolnej niesienie pomocy i uwrażliwiać młodzież na cierpienie oraz los drugiego człowieka.

 

Zachęcamy również wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w promowanie dobra. Proszę pamiętać każda przekazana złotówka to szansa dla ofiar dotkniętych wojną na godniejsze życie. Świadomi jesteśmy, że nie możemy zapewnić każdemu dostatecznej pomocy, ale każdy z nas może swoim małym gestem dać świadectwo miłości bliźniego oraz mu pomóc.

 

Skip to content