Kryminalne zagadki

Uczniowie klasy siódmej mają możliwość uczestnictwa w ciekawym projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. 

Pierwszy człon nazwy projektu nosi intrygujące zdanie „Kryminalne zagadki Olsztyna” . nie oznacza to jednak, że Olsztyn jest miastem mrocznych tajemnic. Ponieważ celem projektu  jest podnoszenie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkól podstawowych województwa warmińsko – mazurskiego poprzez edurozrywkę/ eduzabawę
w zakresie cyberprzestępczości, świadomego posługiwania się środkami płatniczymi, odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym, odpowiedzialności za popełniane czyny w życiu społecznym.  

Uczniowie mają możliwość udziału w ciekawych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni, przedstawicieli policji, Narodowego Banku Polskiego. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 

Zajęcia odbywają się na terenie kompleksu dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Uczniowie mają zatem bezpośrednią  możliwość poznawania uczelni i jej zasobów. 

                                                                                      Anna Sobotka 

Skip to content