Kreatywna matematyka- projekt realizowany w grupie 5-6-latków

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci ze starszej grupy przedszkolnej dołączyły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego kreatywna Matematyka. Główne założenia projektu to
innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe
poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.
Cele szczegółowe:
 Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych,
 Sensoryczna nauka matematyki,
 Rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań,
 Zwrócenie uwagi na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym,
 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 Usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej,
 Aktywizacja i integracja grupy,
 Kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Dodaj komentarz

Skip to content