Konsultacje z nauczycielami.

  1. Z konsultacji może skorzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach z klas I-VIII oraz nauczyciel, który chce skonsultować się z uczniem, jego pracę, bądź brakiem pracy od początku nauki zdalnej z danego przedmiotu.
  2. Każdy uczeń, nauczyciel chcący skorzystać z konsultacji, musi zapoznać się z Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach .
  3. Rodzić ucznia, nauczyciel musi wypełnić deklarację (załączniki do Procedury)
  4. Uczeń chcący skorzystać z konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu, przekazuje do sekretariatu szkoły informację o chęci skorzystanie z konsultacji. Informacja musi być przesłana do sekretariatu na adres e-mail szkolaraczki15@poczta.onet.pl  przez telefon 896258015 do godziny 14.00.
  5. Nauczyciel chcący skonsultować się z uczniem, przekazuje do sekretariatu szkoły informację. Informacja musi być przesłana do sekretariatu na adres e-mail szkolaraczki15@poczta.onet.pl  lub przez telefon 896258015 do godziny 14.00.
  6. Po otrzymaniu zgłoszenia, dyrektor szkoły prowadzi rozmowy z nauczycielem danego przedmiotu lub rodzicem ucznia nt terminu, miejsca i godziny konsultacji.
  7. Dyrektor/wychowawca klasy przekazuje zainteresowanej osobie datę, miejsce i godzinę konsultacji.
  8. Ustalam stałe dni i godziny konsultacji przed egzaminem dla uczniów klasy VIII z języka polskiego, matematyki,  języka angielskiego i niemieckiego Informację, kiedy, gdzie i kto w jakiej grupie, przekaże wychowawca.
  9. Ustalam stałe godziny pracy biblioteki. Poniedziałek 9.30 do 12.30 oraz wtorek od 9.30 do 12.30.
Skip to content