Konsultacje pedagogiczne i indywidualne – 17.01.2023

17 stycznia 2023 roku pani Marta Bonalska i Irena Kowalczyk pracownicy pedagogiczni PORE poprowadzą konsultacje pedagogiczne i indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami oraz kadrą pedagogiczną szkoły. Prowadzenie konsultacji na terenie szkół jest integralną częścią oraz niezbędnym elementem szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dlatego tak ważne jest docieranie do szkół i prowadzenie tam doradztwa psychologicznego i wsparcia logopedycznego. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do naszej placówki od 9.00 do 11.00

Skip to content