Konkurs ekologiczny

16 maja uczennice Maja Geszczyńska kl. VI oraz Dominika Rak kl. IV reprezentowały szkołę w V Gminnym Drużynowym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Łynie. Tematyka konkursu obejmowała: zagrożenia globalne Ziemi i środki zaradcze, formy ochrony przyrody w Polsce z uwzględnieniem rezerwatów i pomników przyrody w gminie Nidzica, rozpoznawanie roślin i zwierząt objętych ochroną, znajomość znaków ekologicznych umieszczonych na produktach.

Efektem zmagań dziewcząt było zaję

cie IV miejsca.

Marzena Jeżewska

Skip to content