Konkurs biblioteczny dla najmłodszych

KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET MISIA”

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu

 • tematem konkursu jest portret misia – bohaterem może być pluszowa zabawka, postać z bajki lub filmu dla dzieci
 • konkurs skierowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego 5-6 latków oraz uczniów klas I-III

 • pracę należy wykonać na formacie A4 dowolną techniką plastyczną

 • każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką (imię i nazwisko dziecka, klasa)

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość w ujęciu tematu

 • walory artystyczne

 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

 • samodzielność w wykonaniu pracy

Termin oddania prac: 17 listopada 2017 r.

Rozstrzygniecie konkursu: 24 listopada 2017 r. wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce ściennej przed biblioteką szkolną. Autorzy najlepszych prac otrzymają narody.

Organizator konkursu: Marzena Jeżewska

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie z okazji Światowego Dnia Misia (25 listopada) na gazetce ściennej przy bibliotece szkolnej oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Skip to content