Klasa 4 oraz 8 biorą udział w projekcie „Uniwersytet dzieci w klasie”

Pani Ewelina Panasiuk –wychowawczyni klasy 8 oraz Pani Nina Ziółkowska-wychowawczyni klasy IV postanowiły zachęcić uczniów do rozwoju i poznawania świata poprzez udział w projekcie: „Uniwersytet dzieci w klasie”.

Cele udziału w projekcie:

– nauka współpracy i rozwijamy kompetencji społecznych
– Rozwój potrzeby uczenia się przez całe życie
– Kształtowanie umiejętność krytycznego myślenia
– Rozbudzanie w najmłodszych pasję do wiedzy
– Pokazywanie, że każdy może zostać wolontariuszem
– Angażowanie uczniów w poznawanie nauki przez doświadczenie
– tworzenie przez nauczycieli ze szkoły miejsce fascynujących spotkań z nauką

Klasa 8 realizuje projekt: Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat? Podczas zajęć uczniowie analizują takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie będą także budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.
Klasa 4 realizuje projekt : „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje.” Jest to projekt wspierający klasę w rozwijaniu kompetencji społecznych. Podczas lekcji uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość własnych emocji.

Skip to content