KLASA 3: ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO NA NIEMIECKIM UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM

Niemiecki internetowy uniwersytet dziecięcy jest innowacyjnym projektem adresowanym do dzieci uczących się języka niemieckiego. W tym roku szkolnym studentami na KINDERUNI zostali uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej w Rączkach pod opieką nauczycielki języka niemieckiego Pani Eweliny Panasiuk.
KINDERUNI (uniwersytet dziecięcy) to: 3 fakultety, 30 filmowych wykładów, ponad 240 interaktywnych zadań. Tematy lekcyjne były bardzo atrakcyjne : Jak jeździ samochód bez kierowcy? Dlaczego muszle szumią? Co łączy samolot z blaszaną puszką? Jak działa drukarka 3D? Istnieje mnóstwo innych pytań „jak“ i „dlaczego“, które zadają uczniowie. Na internetowym uniwersytecie uczniowie klasy znaleźli odpowiedzi na wiele spośród nich a przy okazji uczyli się nowych słówek w języku niemieckim.
Każde zajęcia na uniwersytecie rozpoczynały się od wykładu online, do którego były konkretne ćwiczenia. Ćwiczenia uczniowie rozwiązywali zarówno w szkole jak i w domu pod czujnym okiem swoich rodziców.
Nauczycielka języka niemieckiego Pani Ewelina Panasiuk zdecydowała się korzystanie z KINDERUNI ze względu na to, iż poszczególne wykłady są materiałem do nauczania metodą CLIL.
Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) to uczenie języka obcego zintegrowanego z przedmiotami fachowymi. Decydujące są przy tym trzy elementy: po pierwsze – udział ucznia w doświadczeniach empiryczno-eksperymentalnych, zwłaszcza przyrodniczych, które odgrywają istotną rolę w procesie przyswajania sobie języka obcego; po drugie – uczenie się języka obcego w autentycznym kontekście z możliwością natychmiastowego zastosowania przyswojonej wiedzy; po trzecie – możliwość wypróbowania świeżo poznanych konstrukcji słownych na konkretnych i dających się opisać obiektach i procesach. Ponadto metoda CLIL nie tylko przybliża perspektywę sukcesu w procesie uczenia się języka obcego, ale również rozwija u ucznia umiejętność komunikowania się i dyskutowania. Umiejętność ta jest istotnym walorem ułatwiającym udany start w życie zawodowe i satysfakcjonującą ścieżkę kariery.
Na zakończenie, każdy z uczniów otrzymał certyfikat potwierdzający studiowanie na internetowym Uniwersytecie dziecięcym oraz potwierdzenie zaliczenia określonych modułów w trakcie studiów roku akademickiego 2021/2022

Skip to content