Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

W dniu dzisiejszym o godzinie 9.00 w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek symbolizujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Na uroczystym apelu powitani zostali uczennice i uczniowie, rodzice naszych wychowanków oraz cała społeczność szkolna.

Przydzielając wychowawstwa na nowy rok szkolny dyrektor przywitał i przedstawił nowych nauczycieli, którzy uczyć będą w naszej szkole.

Korzystając z okazji zebrania się zarówno uczennic i uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości dyrektor przypomniał o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Chcąc wyrazić szacunek i cześć poległym uczciliśmy tę rocznicę minutą ciszy.

Po apelu wychowawcy udali się ze swoimi klasami i przybyłymi rodzicami do swoich klas.

W klasach nastąpiło przywitanie, przedstawienie planu lekcji, wychowawcy przypomnieli uczennicom oraz uczniom o ich prawach i obowiązkach, wypożyczaniu podręczników z biblioteki szkolnej. Nieodłącznym elementem spotkania były informacje o bezpiecznym podróżowaniu do szkoły i ze szkoły do domu.

Skip to content