I RODZINNY RAJD ROWEROWY ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W RĄCZKACH


ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY NA RAJD ROWEROWY
STARTUJEMY: 27 MAJA (S0B0TA) GODZ. 8.50 (SP RĄCZKI, Rączki 30)
DŁUGOŚĆ SZLAKU ROWEROWEGO : 10 KM. Meta rajdu ulokowana będzie przy Kościele w Szkotowie.
PO RAJDZIE NA OGNISKO ZAPRASZA KSIĄDZ ANDRZEJ RUTKOWSKI!
KASKI, NAPOJE, KIEŁBASKI WE WŁASNYM ZAKRESIE!
PO OGNISKU NA DZIECI CZEKA WIELE ATRAKCJI: GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU!
Zapisy w sekretariacie szkoły do 25 maja tel. 89 626 80 15
Warunki uczestnictwa i zasady zachowania uczestników w Rajdzie Rowerowym:
1) Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie zobowiązuje uczestnika do przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
2) Warunkiem koniecznym do udziału w rajdzie jest posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3) Uczestnicy zobowiązują się stosować do podstawowych zasad zachowania w ruchu drogowym.
4) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
5) Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru.
6) Uczestnicy imprezy są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem.
7) Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 6-10 m.
8) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
9) Podczas jazdy należy zachować ostrożność, nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
10) Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
11) W czasie rajdu nie należy oddalać się od grupy ani wyjeżdżać poza oznakowane pojazdy porządkowe, otwierające i zamykające peleton rowerowy.
12) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
13) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
14) Uczestnicy rajdu rowerowego startują na własną odpowiedzialność.
15) Udział w rajdzie jest bezpłatny.
16) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.

 

Skip to content