Godziny przyjazdu na egzamin 8 klasisty

Rączki, 2020.06.08

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach przekazuje informacje dotyczące dowożenia w dniach 16, 17,18. 06.2020 na  egzamin ósmoklasisty.

Godz. przyjazdu :  Wtorek, środa, czwartek

 • Załuski 7.40
 • Frąknowo 7.45
 • Januszkowo 7.55
 • Michałki 7.50
 • Rączki 8.00

Godz. odjazdu: wtorek, środa

 • Rączki – 12.05
 • Michałki 12.10
 • Januszkowo 12.15
 • Frąknowo 12.30
 • Załuski 12.40

Godz. odjazdu: czwartek

 • Rączki – 11.15
 • Michałki 11.20
 • Januszkowo 11.25
 • Frąknowo 11.30
 • Załuski 11.40

Egzamin Ósmoklasisty 2020 – CZAS TRWANIA

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki, a ile z języka obcego? Poniżej wypisaliśmy czas trwania dla każdego z egzaminów:

 • język polski – 120 minut
 • matematyka – 100 minut
 • język obcy nowożytny – 90 minut

Wydłużony jest czas dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, dla osób słabowidzących, dla osób niewidomych, dla słabosłyszących i niesłyszących i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 • język polski – do 180 minut 
 • matematyka – do 150 minut 
 • język obcy nowożytny – do 135 minut
Skip to content