EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ SZKOLE

Nauczyciele języka niemieckiego Pani Ewelina Panasiuk oraz nauczyciel języka angielskiego Pan Kamil Sienkiewicz stworzyli w murach szkoły prawdziwie międzynarodową atmosferę, tworząc wystrój w holu głównym naszej szkoły. Plakaty na temat Niemiec oraz Wielkiej Brytanii sprawiły, że na chwilę podróżowaliśmy w inne miejsce. To wszystko po to, aby przybliżyć innym uczniom i nauczycielom kulturę Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego rozwiązywane były quizy językowe, sprawdzające wiedzę o krajach niemiecko- oraz angielskojęzycznych.
Głównym założeniem organizowanego w naszej szkole dnia języków obcych jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować.

Skip to content