Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to jedne z najpiękniejszych dni w roku, dlatego z tej okazji w naszej szkole 20.01.2017 r. o godzinie 11.30 odbyła się szczególna uroczystość. Dyrektor szkoły pan Marek Skwarski przywitał przybyłych licznie Dziadków i Babcie, złożył szanownym gościom życzenia. Najmłodsi uczniowie i przedszkolaki zaprezentowali program artystyczny składający się z wierszyków i piosenek. Klasa II i III przygotowały inscenizację „Rzepki” Juliana Tuwima, wierszyki i wesołe piosenki. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Na koniec Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani własnoręcznie wykonanymi laurkami i prezencikami oraz zaproszeni zostali na słodki poczęstunek przygotowanym przez rodziców uczniów klas najmłodszych. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

A poniżej pokaz klipu z uroczystości:


Skip to content