Bitwa pod Wiedniem

Dziś w naszej szkole gościła już po raz drugi mobilna filharmonia.

Uczniowie mieli okazję na żywo uczestniczyć w inscenizacji Bitwy pod Wiedniem, zwanej również Odsieczą Wiedeńską. Żywa lekcja historii połączona z dawką muzyki to doskonały sposób na poszerzenie horyzontów z zakresu muzyki i kultury.

W czasie inscenizacji uczniowie poznali dokładniej taki instrument jak trąbka, który należy do rodziny dętych blaszanych. Współczesna trąbka zbudowana jest z metalowej rury zwiniętej w pętlę. Na początku znajduje się ustnik, zaś na jej końcu czara głosowa. Trąbka ma również 3 przyciski zwane wentylami (lub tłokami).

Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w przedstawieniu wykonując trzy różne tańce:

  • Taniec dworski – popularny w średniowieczu, aż do XVIII  w. na najbogatszych dworach w Europie;
  • Menuet – taniec dworski w metrum 3/4 i umiarkowanym tempie. Tańczony w parach składał się z kilku figur: ukłon, podanie prawej ręki, podanie lewej ręki, podanie dwóch rąk;
  • Gawor – starofrancuski taniec ludowy. Popularność zdobył w XVII-XVIII wieku jako taniec dworski, a w późniejszym czasie nawet salonowy.

Sama Odsiecz Wiedeńska to bitwa stoczona 12 września 1683 roku pod Wiedniem między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Bitwa zakończyła się klęską Osmanów. Od tej pory nie stanowili oni zagrożenia dla Europy.

Poniżej relacja z wydarzenia.

Skip to content